เวิร์คชอป Lightroom and Photoshop เพื่อการตกแต่งภาพถ่าย รุ่นที่ 3

ราคาค่าลงทะเบียน 2 วัน 4,700 บาท

(แบ่งเป็นคอร์ส Lightroom workshop 1 วัน และคอร์ส Photoshop workshop 1 วัน โดยผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนแยกได้ 2,500 บาท ต่อโปรแกรมครับ)

                                                                                                                                         สอบถามเพิ่มเติม inbox
(หรือโทร 080-9775222)  

                 ลงทะเบียนได้ที่นี่

หลักสูตรเวิร์คชอปการใช้งานโปรแกรม Adobe Lightroom และ Photoshop เพื่อการตกแต่งภาพถ่าย รุ่นที่ 3 ได้ปรับปรุงเนื้อหาและหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น (โดยใช้ฟีดแบ็คจากรุ่นที่ 1 และ 2 ที่ได้จัดเมื่อเดือน กันยายน ที่ผ่านมา) โดยจะทำการแยกโปรแกรม Lightroom และ Photoshop ออกจากกัน โดยสอนคนละวันกันเลย เพื่อที่จะได้เพิ่มเนื้อหาและหัวข้อเวิร์คชอปได้มากกว่าเดิม

หลักสูตรนี้จะสอนการใช้งานโปรแกรม Lightroom และ Photoshop ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรมเลยจนถึงการประยุกต์การใช้งานปรับแต่งภาพในขั้นสูง โดยจะเน้นไปที่การทำความเข้าใจและการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเข้าด้วยกัน พร้อมทั้ง Workshop ตลอดการเรียนการสอน สำหรับการใช้งานในสถานการณ์จริง  (ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะในใช้งานโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น) พร้อมเทคนิคเคล็ดลับต่างๆมากมายจากวิทยากร ที่จะดูและท่านแบบเป็นกันเองตลอดทั้งคลาสเรียน

โดยวิทยากรคือ นายภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz channel ช่องยูทูปซึ่งเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตกแต่งภาพและวีดีโอที่มีผู้ติดตามมากกว่า 47,000 คน  โดยมีตัวอย่างวีดีโอด้านล่างครับตัวอย่างวีดีโอจาก PhotoHackz channel  👈👈    ดูเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

-ผู้เรียนจะได้รับความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Lightroom และ Photoshop ไปจนถึงการประยุกต์ใข้งานในขั้นสูง

– ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการปรับแต่งภาพถ่าย และสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นสไตล์ของตัวเอง (คอร์สนี้จะไม่เน้นการทำตาม แต่จะเน้นความเข้าใจเป็นหลัก)

– ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานกับงานจริงของตัวเองเช่น พัฒนางานสต็อกโฟโต้ หรือ ยกระดับงานปรับแต่งภาพถ่ายแนวต่างๆของตัวเองได้

– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ภาพถ่าย จากข้อมูลต่างๆ เช่น องค์ประกอบภาพ และ Histogram และสามารถวางแผนการปรับแต่งภาพถ่ายของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ผู้เรียนสามารถเข้าใจพื้นฐานการถ่ายภาพที่จำเป็น และนำภาพที่ได้มาปรับแต่งต่อในโปรแกรม Lighroom และ Photoshop ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ใครควรเรียนคอร์สนี้

– ช่างภาพมือใหม่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Lightroom เพื่อการปรับแต่งภาพถ่าย

– ช่างภาพทุกระดับที่ต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Lightroom ในขั้นสูง แบบเจาะลึกในทุกส่วนของโปรแกรม 

– ผู้สนใจทุกระดับที่ต้องการยกระดับการปรับแต่งภาพถ่ายเพื่อช่วยให้ภาพของเราดูดีมากยิ่งขึ้น ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

– ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานกับงานจริงของตัวเองเช่น พัฒนางานสต็อกโฟโต้ หรือ ยกระดับงานปรับแต่งภาพถ่ายแนวต่างๆของตัวเองได้

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนั้นเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทักษะที่ได้จากการปฏิบัตินั้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าการศึกษาเองจากตำราหรือสื่อออนไลน์ต่างๆ   ไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้งาน การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ  จึงเป็นที่มาที่ไปของหลักสูตรเวิร์คชอปการใช้งานโปรแกรม Adobe Lightroom และ Photoshop เพื่อการตกแต่งภาพถ่าย ซึ่งจะเน้นการเรียนรู้แบบการปฏิบัติจริง 100 %


ระดับพื้นฐานของผู้เรียนที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรนี้ : เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานไปจนมีพื้นฐานการใช้งานมาบ้าง


เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะทำการแยกการเรียนการสอนโปรแกรม Lightroom และ Photoshop ออกจากกัน เป็นโปรแกรมละ 1 วัน เพื่อที่จะได้เพิ่มเนื้อหาและหัวข้อเวิร์คชอปได้มากกว่าเดิม (แนะนำให้เรียนทั้งสองหลักสูตรเพื่อให้การเรียนรู้ครบวงจรสามารถประยุกต์ได้เต็มรูปแบบครับ)

เสาร์ที่ 23 พ.ย. 2562 : Adobe Lightroom

 1. Overview
 2. การจัดการภาพ (การสร้าง Catalog และการ Import ภาพ)
 3. Library Module
  • การจัดหมวดหมู่ภาพด้วย Collection, Flag, Color Label, Rating, Face Detection
  • Keyword
  • Metadata
  • การค้นหาภาพด้วย Filter
  • Public service
  • ฟังก์ชั่นย่อยและคีย์ลัดในการใช้งานต่างๆ
 4. Develop Module
  • เรียนรู้พื้นฐานการใช่งานฟังก์ชั่นการปรับแต่งภาพ (Basic, Tone Curve, HSL/Color, Split Toning, Detail, Lens Correction, Transform, Effect และ Calibration)
  • การเชื่อมโยงเครื่องมือและการประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นการปรับแต่งภาพในขั้นสูง + แนวคิด และ workflow ในการปรับแต่งภาพในสถานการณ์ต่างๆ
 5. การสร้างและการใช้งาน Preset (และเทคนิคการทำงานกับ preset)
 6. การ Export ภาพ
 7. การใส่ลายน้ำ และข้อมูลลิขสิทธิ์ให้กับภาพ  
 8. การ sync ภาพชุด ให้มีความสว่างของภาพเท่ากัน
 9. การตั้งค่าสำหรับส่งต่อไปใช้งานด้วยโปรแกรม Photoshop    
 10. พื้นฐานการถ่ายภาพ
  • พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ Histrogram ในการปรับแต่งภาพ
  • การจัดองค์ประกอบภาถ
  • Color Space

อาทิตย์ 24 พ.ย. 2562 : Adobe Photoshop

 1. การตั้งค่าการใช้งาน และการปรับแต่งโปรแกรม
 2. เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการปรับแต่งภาพ
 3. พื้นฐาน Layer – การทำงานกับ Layer
 4. Layer Mask
 5. Adjustment layer 
 6. Blend Mode
 7. การทำ selection เพื่อปรับแต่งภาพเฉพาะจุด/เฉพาะโซน
 8. เคล็ดลับการปรับแต่งรูปพอร์ทเทรต
 9. เคล็ดลับการปรับแต่งรูปแลนด์สเคป
 10. พื้นฐานการไดคัทและการตัดต่อภาพ

ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน : 7 ชั่วโมงต่อวัน ( เริ่มตั้งแต่ 9:00 – 17:00 น.)


กำหนดการ : สำหรับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 2 วัน แบ่งเป็น Lightroom 1 วัน และ Photoshop 1 วัน (แนะนำให้เรียนทั้งสองหลักสูตรเพื่อให้การเรียนรู้ครบวงจรสามารถประยุกต์ได้เต็มรูปแบบครับ)

– หลักสูตร Lightroom วันที่ 23 พฤศจิกายน 62 (วันเสาร์)

– หลักสูตร Photoshop วันที่ 24 พฤศจิกายน 62 (วันอาทิตย์)

สถานที่จัดอบรม :

ศูนย์ประชุมบางกอก อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 11 ถนนพญาไท ติด BTS พญาไท นะครับ

ใครที่ขับรถมาเอง ทางอาคารมีบริการที่จอดรถครับ ค่าจอดรถ 110 บาท

โลเคชั่นของสถานที่ครับ

👉👉 Google Map👈👈


จำนวนผู้เข้าเรียนต่อคลาส : 20 คน


สิ่งที่ผู้เรียนต้องนำมาด้วย : เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ลงโปรแกรม Adobe Lightroom , Adobe Photoshop เวอร์ชั่นล่าสุดครับ


วิทยาก : นายภาสวร วรรณกาญจน์

แอดมินเพจ PhotoHackz ใน Facebook และ PhotoHackz channel ใน Youtube


ค่าใช้จ่าย : สองวัน  4,700 บาท , ถ้าแยกคอร์สเรียน 2,500 บาทต่อคอร์ส


การลงทะเบียนและการชำระเงิน : สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนหลักสูตรนี้สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนและชำระเงินได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

👉👉ตรวจสอบที่ว่างและสถานะการจองได้ที่นี่ 👈👈

👉👉 สอบถามเพิ่มเติม inbox 👈👈

👉👉 ลงทะเบียนได้ที่นี่  👈👈


บรรยากาศ เวิร์คชอป Lightroom and Photoshop เพื่อการตกแต่งภาพถ่าย รุ่นที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา

Back To Top