Month: October 2019

เวิร์คชอป Lightroom and Photoshop เพื่อการตกแต่งภาพถ่าย รุ่นที่ 3

ราคาค่าลงทะเบียน 2 วัน 4,700 บาท (แบ่งเป็นคอร์ส Lightroom workshop 1 วัน และคอร์ส Photoshop workshop 1 วัน โดยผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนแยกได้ 2,500 บาท ต่อโปรแกรมครับ)                                                                           […]

Back To Top